Zastosowanie

ZASTOSOWANIE
Preparat In Silico2 użyty na szkle typu float usuwa i niweluje zacieki, nacieki, wykwity, wysolenia powstałe w wyniku korozji metalu, alkaliów, zanieczyszczeń pobudowlanych (pełne spektrum beton, cement, silikat, cegła, itp.), osadów mineralnych, zanieczyszczeń komunikacyjnych i tym podobnych zabrudzeń.

Najlepsze efekty zastosowania środka InSilico 2 uzyskuje się we wstępnej fazie powstawania trwałych zabrudzeń w postaci zacieków, nacieków, wykwitów oraz wysoleń, jednak za każdym razem uzyskany efekt będzie wyraźnie widoczny. Niejednokrotnie nawet bardzo silne nacieki i wykwity niemożliwe do usunięcia w inny sposób, można skutecznie i całkowicie usunąć z powierzchni bez konieczności polerowania szkła.

inSilico2 skutecznie doczyszcza powierzchnię szkła (także fasad) z zanieczyszczeń pobudowlanych oraz zanieczyszczeń powstałych na skutek opadów deszczu powodujących wypłukiwanie fug i betonu. Nasz preparat usuwa wżery substancji alkalicznych, pyłów, osadów mineralnych i chemicznych oraz resztki zaprawy, betonu i cegieł. Środek nadaje się również do doczyszczania blach nierdzewnych oraz elewacji ceramicznych ARGETON.