Przeznaczenie

PRZEZNACZENIE
INSILICO2 jest profesjonalnym środkiem przemysłowym, przeznaczonym do czyszczenia i renowacji powierzchni szklanych, ceramicznych, kamiennych, itp. – głównie elewacji – z ZACIEKÓW, NACIEKÓW, WYKWITÓW, WYSOLEŃ, itp., powstałych w wyniku narażenia szkła na działanie agresywnego środowiska miejskiego w tym alkaliów, pyłów i osadów pobudowlanych reagujących ze szkłem pod wpływem kwaśnych deszczy.