InSilico2

INSILICO2 jest profesjonalnym środkiem przemysłowym, przeznaczonym do czyszczenia i renowacji powierzchni szklanych, ceramicznych, kamiennych, itp. – głównie elewacji – z ZACIEKÓW, NACIEKÓW, WYKWITÓW, WYSOLEŃ, itp., powstałych w wyniku narażenia szkła na działanie agresywnego środowiska miejskiego w tym alkaliów, pyłów i osadów pobudowlanych reagujących ze szkłem pod wpływem kwaśnych deszczy.

insilico2
insilico2

ZASTOSOWANIE

preparat do szkła

REJESTRACJA PREPARATU

Preparat In Silico2 użyty na szkle typu float usuwa i niweluje zacieki, nacieki, wykwity, wysolenia powstałe w wyniku korozji metalu, alkaliów, zanieczyszczeń pobudowlanych (pełne spektrum beton, cement, silikat, cegła, itp.), osadów mineralnych, zanieczyszczeń komunikacyjnych i tym podobnych zabrudzeń.
Najlepsze efekty zastosowania środka InSilico 2 uzyskuje się we wstępnej fazie powstawania trwałych zabrudzeń w postaci zacieków, nacieków, wykwitów oraz wysoleń, jednak za każdym razem uzyskany efekt będzie wyraźnie widoczny. Niejednokrotnie nawet bardzo silne nacieki i wykwity niemożliwe do usunięcia w inny sposób, można skutecznie i całkowicie usunąć z powierzchni bez konieczności polerowania szkła.

insilico2, kwasowanie szkła, wytrawianie szkła, trawienie szkła, czyszczenie szkła, polerowanie szkła, usuwanie osadów mineralnych, czyszczenie wykwitów i nacieków, usuwanie osadów budowlanych, specjalistyczne czyszczenie elewacji szklanych,

INSILICO2 jest profesjonalnym środkiem przemysłowym, przeznaczonym do czyszczenia i renowacji powierzchni szklanych, ceramicznych, kamiennych

inSilico2 skutecznie doczyszcza powierzchnię szkła (także fasad) z zanieczyszczeń pobudowlanych oraz zanieczyszczeń powstałych na skutek opadów deszczu powodujących wypłukiwanie fug i betonu. Nasz preparat usuwa wżery substancji alkalicznych, pyłów, osadów mineralnych i chemicznych oraz resztki zaprawy, betonu i cegieł. Środek nadaje się również do doczyszczania blach nierdzewnych oraz elewacji ceramicznych ARGETON.

insilico2, kwasowanie szkła, wytrawianie szkła, trawienie szkła, czyszczenie szkła, polerowanie szkła, usuwanie osadów mineralnych, czyszczenie wykwitów i nacieków, usuwanie osadów budowlanych, specjalistyczne czyszczenie elewacji szklanych,

Preparat InSilico2 został zgłoszony i zweryfikowany w systemie ELDIOM

Preparat InSilico2 został zgłoszony i zweryfikowany w systemie ELDIOM (Elektroniczna Deklaracja Informacji o Mieszaninach), nr rejestracyjny 2016/30970. (https://www.chemikalia.gov.pl/eldiom.html)

Preparat nie usuwa wżerów i głębokich zmian mineralnych, powstałych w szkle podczas procesu ich długotrwałego narażenia na alkalia w połączeniu z kwaśnym deszczem, które z biegiem lat i pod wpływem agresywnego środowiska mogą tworzyć nieodwracalne zmiany w strukturze samego szkła.

UWAGA: Środek In Silico2 może powodować korozję metali, nie stosować na elementy z poliwęglanu i pleksiglasu. Nie rozcieńczać, nie stosować na pękniętym lub rozbitym szkle, nie stosować również na szkle pokrytym folią lub innym podobnym ekranem.

PRACE WYSOKOSCIOWE WARSZAWA KLIENCI

METODY NANOSZENIA (kwasowanie)

Preparatu InSilico2 nie rozpylać bezpośrednio na szybę. Zamiast tego nasączyć bawełnianą szmatkę i w ten sposób nanieść środek miejscowo na powierzchnię szkła – należy zwrócić uwagę, aby podczas kwasowania nie kapało na osoby postronne. W przypadku silniejszych zabrudzeń zaleca się mocno pocierać doczyszczaną powierzchnię, odczekać 1 – 3 minuty po czym przemyć miejsce wodą (można stosować detergenty). W przypadku konieczności procedurę można powtarzać kilkukrotnie.

WYDAJNOŚĆ

W zastosowaniach przemysłowych 1 litr preparatu wystarcza na wykwasowanie do 80 m2.
W standardowych zastosowaniach w gospodarstwie domowym 100 mililitrów preparatu wystarczy do skutecznego oczyszczenia od 5 do 8+ m2 powierzchni płaskiej w zależności od intensywności oraz wielkości samych zacieków.

Prace alpinistyczne Warszawa